DVB电脑高清卡

   

最新从国际TBS公司和德国PRO公司引进一批高清DVB卡,可在电脑上接收138数码+134境外+108.2香港无线+国内卫视(高清)五星所有节目,在显卡的配合下可以将高清画质和音质再提高20%。在电脑上接收高清电视的最佳选择。

安装环境

 
有电脑即可    

器材设备

   
DVB高清卡    
 
     

部分节目截图